top-noclegi.eu

Adam 15.02.2021

Efektywne wykorzystanie zasobów

Człowiek to maszyna, która ewoluuje od prostych do złożonych, do efektywnego wykorzystania zasobów. Zastosowanie maszyn do zadań, które powinien wykonywać człowiek, a nie maszyny, staje się obszarem specjalizacji w dziedzinie informatyki. Głównym zadaniem maszyn jest oczywiście wykonywanie tzw. pracy twórczej.


Czytaj więcej...