top-noclegi.eu

Adam 08.02.2021

towarów niebezpiecznych

Ta sekcja dotyczy towarów niebezpiecznych. To, o czym tutaj mówimy, to wszelkie towary lub substancje sklasyfikowane w załączniku I do Protokołu montrealskiego, których celem jest nie tylko ułatwienie transportu materiałów niebezpiecznych, ale także uniknięcie transportu takich materiałów. Załącznik I do Protok


Czytaj więcej...